Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly

Gysga düşündiriş:

1.Reflektiw akril fasuly.
2. Material akril we şöhlelendiriji ýüplükdir.
3. Fasulye tegelek ýokarky, ýeke.
4. Reňkleriň, stilleriň, ululyklaryň ähli görnüşleri düzülip bilner.
5. şöhlelendiriji ýüplük bilen örtüň, gijelerine ýagtylyk şöhle saçanda, garaňkylygy ýakýar.
6.Biziň kompaniýamyzyň şöhlelendiriji önümlere patenti bar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

görnüşi Trikota Hat şlýapa
Material: 100% akril, şöhlelendiriji ýüplük
Ölçegi: Bir ululygy düzüp bolýar
Reňk: Köp reňk saýlanyp bilner.
Logoörite logo: Custöriteleşdirilen logo
Ulanylyşy Kelle
MOQ: Pes MOQ we aksiýa ýeterlik
Gaplamak: 50 sany / polibag / içki guty, 200 sany / daşarky karton
Bukjanyň adaty: Ok
Etiketkanyň adaty: Ok
Eltip bermegiň wagty: 3-30 gün
Aýratynlyklary: Oýlanýan we ýokary çyzgy

Satyş nokatlary

1. Tutuş şlýapada oňat şöhlelendiriji täsir edýän şöhlelendiriji ýüplük bar.
2. Şlýapanyň içi ýumşak we ýyly polýar ýüň bolup, gyşda sizi ýylylyk bilen üpjün edýär.
3. Saýlamak üçin dürli şlýapa reňkleri bar.Şeýle hem, adaty reňkleri we logotipleri goldaýarys.
4. Bu şlýapa islendik wagt geýmek üçin pyýada, welosiped sürmek, oturylyşyk we ş.m.

Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly
Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly

Haryt amaly

1. Fasulye islendik kelläniň aýlawyna laýyk gelýär, şonuň üçin ululygy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.
2. Mata ýumşak, amatly we uzyn bolup, derini sürtmez ýa-da gaharlandyrmaz, mata sowuk howa türgenleşiklerinde ýyly, gurak we gyş elementlerinden goralmagyna kömek edýär.
3. Gije ýokary görünmek.Yzygiderli ýüplükler gijelerine yşyklandyrylýar we şöhlelendiriji täsir güýçli bolup, howpsuz sürmegi üpjün edýär.

Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly (5)
Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly (11)
Oýlanýan “Unisex” akril trikota Be fasuly (10)
Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly (12)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Ajaýyp hil: Biz ýasaýan her bir şlýapa alada edýäris!Biz muny çynlakaý edýäris we jogapkärçilik çekýäris.Gowy ussatlygymyz siziň markaňyza gowy abraý getirer.
2. Jikme-jikliklere üns: ownuk zatlara üns bermek bizi beýlekilerden tapawutlandyrýar.
3. Zawod gönüden-göni bäsdeşlik bahasy.
4. Aragatnaşygy arassalaň Birinji synp hyzmaty we çalt jogap: ähli soraglaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berip bilersiňiz.

 • 针织 帽 DIY

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Mugt nusgalary berýärsiňizmi?
  Hawa, ýöne iberiş bahasy.

  2.Hile hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?
  Müşderi üçin elmydama önümçilikden öňki nusga. We iberilmezden ozal soňky gözleg.

  3. MOQ näçe?
  1pc gowy!

  4.OEM & ODM & Custom nyşanyny kabul edýärsiňizmi?
  Hawa, bu ugurda 20 ýyldan gowrak hünärmen we köp sanly marka bilen işleýäris.

  5.Haýsy önüm öndürýärsiňiz?
  Kellä geýilýän eşikler, eşikler, şarf, ellik, perron

  6. Zawodmy?
  Hawa!Hoş geldiňiz.

  7. Nädip sargyt edip we töläp bileris?
  Bize e-poçta bilen sargyt ediň, soň T / T töläň.Köp usullar bilen töläp bilersiňiz.

  8. Näme üçin beýlekilerden däl?
  1. Highokary hil
  2.Eksik we täsin ussatlyk
  3. Iň ýokary hyzmat
  4. Ajaýyp topar
  5. Bäsdeşlik bahasy

  9.Haýsy hyzmatlary berip bilersiňiz?
  Kabul edilen şertler: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, DAF, DES;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Nagt, Escrow;
  Dil: Iňlis, Hytaý, Ispan, Japaneseapon, Portugaliýa, Nemes, Arap, Fransuz, Rus, Koreý, Hindi, Italýan

  Degişli önümler