Oýlanýan önüm

 • Görünmek ygtybarly gorag lýuks trikota to tokly sport gijesi garaňky şöhlelendiriji şlýapada ýalpyldawuk

  Görünmek ygtybarly gorag lýuks trikota to tokly sport gijesi garaňky şöhlelendiriji şlýapada ýalpyldawuk

  1. Bu şöhlelendiriji trikota hat şlýapa.

  2. şöhlelendiriji trikota hat şlýapa akril kislotadan we şöhlelendiriji ýüplükden ýasalýar.

  3. Mata elastik we aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.

 • Salam Vis Howpsuzlyk Beanie Şlýapa, Gyşky trikota Hat şlýapasyny reflektiw zolaklar Unisex bilen düzüň

  Salam Vis Howpsuzlyk Beanie Şlýapa, Gyşky trikota Hat şlýapasyny reflektiw zolaklar Unisex bilen düzüň

  1. Gyşky trikota hat şlýapa, şöhlelendiriji zolaklar bilen.

  2. Şlýapa 100% akril materialdan ýasalýar.

  3. Şlýapada garaňkyda gezmegi has ygtybarly edýän şöhlelendiriji zolaklar bar.

  4. Birnäçe reňk bar.

 • Ygtybarly ygtybarly şöhlelendiriji gulaklar gyş şlýapa

  Ygtybarly ygtybarly şöhlelendiriji gulaklar gyş şlýapa

  1. Material şöhlelendiriji mata bilen poliesterdir.

  2. Şlýapa gulak goraýjylary bar.

  3.Siz ýyly bolmak üçin içindäki mahmal.

  4. Boýnunda bir bedre bar.Güýçli.

  5.Bu erkekler we aýallar tarapyndan geýilip bilner we çagalaryň ululygyna görä düzülip bilner.

 • Oýlanýan ulular poliester trikota Hat şlýapa

  Oýlanýan ulular poliester trikota Hat şlýapa

  1.Bu şöhlelendiriji trikota hat şlýapa.
  2.Törkeziji trikota hat şlýapa poliester 、 şöhlelendiriji ýüplükden we aşa ýumşak polýar ýüňden ýasalýar.
  3.Flifatiw trikota hat şlýapasynyň täji, baş setirine has laýyk gelýän altyburç dizaýny ulanýar.

 • Oýlanýan poliester sumka çyzgy sumkasy

  Oýlanýan poliester sumka çyzgy sumkasy

  1.Bag
  2. Torba şöhlelendiriji matadan, poliesterden ýasaldy.
  3. Logotip ýüpek ekranly çap etmek, ýylylygy geçirmek, sublimasiýa, sanly çap etmek ýaly adaty bolup biler.
  4. Torba gaýtadan ulanylýar, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýar.
  5. Torbada fermuar jübüsi bar.
  6.Sizleşdirilen ululygy we reňkini goldaýarys, gözlegiňizi we sargydyňyzy kabul edýäris.

 • Oýlanýan poliester söwda sumkasy

  Oýlanýan poliester söwda sumkasy

  1.Reflektiw söwda sumkasy
  2. Material 100% poliesterdir.
  3.Bu söwda sumkasynda aňsat götermek üçin tutawaç bar.
  4. Söwda haltasynyň aşagy monoton görünmeýän gara reňk bilen bezelendir.
  5.Sizleşdirmegi goldaýarys, bize gelmäge hoş geldiňiz.

 • Oýlanýan trikota adult ulular

  Oýlanýan trikota adult ulular

  1. Trikota m pişik
  2. Material akril, polýar ýüň we şöhlelendiriji ýüplükdir.
  3. Ellikler her gün geýmäge laýyk gelýär.
  4. windeliň girmeginiň öňüni almak üçin elligiň bileginde elastik zolak bar.
  5. Dizaýnlar we reňkler bar, halaýan toplumyňyzy saýlap bilersiňiz.

 • Oýlanýan trikota adult ulular ellik

  Oýlanýan trikota adult ulular ellik

  1. Trikota Ell ellikler
  2. Material akril we polýar ýüň we şöhlelendiriji ýüplükdir.
  3. Ellikler erkekleriň, aýallaryň we ýetginjekleriň köpüsi üçin amatlydyr.
  4. Bilekde biliňizi sazlamak we sazlamak üçin elastik zolak bar, süýşmek aňsat däl.
  5. Reňk we logotip saýlanyp bilner.

 • Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly

  Oýlanýan Unisex akril trikota Be fasuly

  1.Reflektiw akril fasuly.
  2. Material akril we şöhlelendiriji ýüplükdir.
  3. Fasulye tegelek ýokarky, ýeke.
  4. Reňkleriň, stilleriň, ululyklaryň ähli görnüşleri düzülip bilner.
  5. şöhlelendiriji ýüplük bilen örtüň, gijelerine ýagtylyk şöhle saçanda, garaňkylygy ýakýar.
  6.Biziň kompaniýamyzyň şöhlelendiriji önümlere patenti bar.

 • Oýlanýan trikota adult ulular şarf

  Oýlanýan trikota adult ulular şarf

  1.Reflektiw şarf
  2.Materiýa şöhlelendiriji ýüplük we polýar ýüň.
  3. Uzynlygy we reňki düzülip bilner.
  4. Amatly we ýumşak material sowuk gyşda boýnuňyzy şemaldan goraýar we ýylylygy üpjün edýär.
  5. Şarf size ýakymly ýylylyk berýär, ýüzüňizi we boýnuňyzy ýyly saklaň, sowuk bilen hoşlaşyň.

 • Ulular ly Skia elligi

  Ulular ly Skia elligi

  1.Reflektiw ellikler
  2. Ellikler şöhlelendiriji matadan, PU-dan ýasalýar.Mata ýumşak we ýyly, ýyly bolmagy üçin gyşda geýiň.
  3. Köp reňkli zerurlyklary kanagatlandyrýar we ellik moda edýär.
  4. Logotip özleşdirilmegi üçin goldawdyr.
  5. Dürli ululyklara laýyk gelýän ýokary çeýeligi.