Gyş önümi / ellik

 • Gyşky adaty quakkard trikota fle ýüňi owadan fasuly şlýapa we çagalar üçin şarf we ellik

  Gyşky adaty quakkard trikota fle ýüňi owadan fasuly şlýapa we çagalar üçin şarf we ellik

  1.Winter çagalaryň şlýapa, şarf we ellik kostýumy.

  2. Kostýum akril materialdan ýasaldy.

  3. Çagalaryň kellesini we el temperaturasyny goramak üçin gyşda geýmek ýyly we rahat.

  4.Dürli reňkleri saýlap bolýar.

 • Gyşyň yssy “Unisex” gar lykia ellikleri

  Gyşyň yssy “Unisex” gar lykia ellikleri

  1.Reflektiw lykia ellikleri.

  2.Akril material bilen örülendir.

  3. Sowuklygyň öňüni almak we ýyly bolmak üçin içerde mahmal goşulýar.

  4. Logotip özleşdirilmegi üçin goldawdyr.

  5.Blanketler halaýan reňkleriňize görä düzülip bilner.

 • Omörite ýyly çagalar ly Skia elligi

  Omörite ýyly çagalar ly Skia elligi

  1. Çaga lykia ellik
  2. Material 100% poliester we PU.
  3. Ölçegi we reňki düzülip bilner, ulularyň ululygyny hem edip bileris.
  4.Premium öndürijiligi: Suw geçirmeýän funksiýany güýçlendirip, garly we ýagyşly günlere ulanyp bilýän elleriň arka tarapyndaky pyçakly mata bilen üpjün edilýär.

 • Suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän gyş lykia ellikleri

  Suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän gyş lykia ellikleri

  1.Ski ellik
  2. Lykia elligi PU we super ýumşak mahmaldan ýasalýar.
  3. Bilek sazlamaga kömek edýän elastik zolak bar.Sowuk howanyň we garyň girmeginiň öňüni almak üçin uzyn elastik bilek gysgyçlary gaty ýokary.
  4. Elligiň ortasynda çeňňek bar.
  5. Adat üçin goldaýan ululygymyz we reňkimiz.

 • Oýlanýan trikota adult ulular

  Oýlanýan trikota adult ulular

  1. Trikota m pişik
  2. Material akril, polýar ýüň we şöhlelendiriji ýüplükdir.
  3. Ellikler her gün geýmäge laýyk gelýär.
  4. windeliň girmeginiň öňüni almak üçin elligiň bileginde elastik zolak bar.
  5. Dizaýnlar we reňkler bar, halaýan toplumyňyzy saýlap bilersiňiz.

 • Oýlanýan trikota adult ulular ellik

  Oýlanýan trikota adult ulular ellik

  1. Trikota Ell ellikler
  2. Material akril we polýar ýüň we şöhlelendiriji ýüplükdir.
  3. Ellikler erkekleriň, aýallaryň we ýetginjekleriň köpüsi üçin amatlydyr.
  4. Bilekde biliňizi sazlamak we sazlamak üçin elastik zolak bar, süýşmek aňsat däl.
  5. Reňk we logotip saýlanyp bilner.

 • Ulular ly Skia elligi

  Ulular ly Skia elligi

  1.Reflektiw ellikler
  2. Ellikler şöhlelendiriji matadan, PU-dan ýasalýar.Mata ýumşak we ýyly, ýyly bolmagy üçin gyşda geýiň.
  3. Köp reňkli zerurlyklary kanagatlandyrýar we ellik moda edýär.
  4. Logotip özleşdirilmegi üçin goldawdyr.
  5. Dürli ululyklara laýyk gelýän ýokary çeýeligi.